Hjertet kan tænke selv!

Hjertet kan tænke selv!
1. april 2019 author

Lær 3 teknikker til hvordan du kan forbedre balancen mellem hjertet og hjernen!

Hjertet er med til at definere HVEM vi er!

Vores hjerte kan tænke selv – uafhængigt af hjernen!

Hjertet sender langt flere signaler til hjernen end omvendt.

Signalerne fra hjertet til hjernen påvirker opmærksomhed, perception, hukommelse, problemløsning og følelsesmæssige processer. Oversat betyder det, at hjertet kan tænke, huske og lære uafhængigt af hjernen. Det er med til at definere HVEM vi er!

Det er hvad vi kender som højere kognitive processer i hjernen – og de processer er altså under indflydelse fra hjertet.
Hjertets nervesystem.

Hvordan kan hjertet det?

Hjertet har sit eget nervesystem. Hele 67% af hjertets celler er nerveceller. Det har 40.000 sanse nerveceller som konstant forsyner hjernen med information. Den information påvirker udskillelsen af hormoner i hjernen. De hormoner er afgørende for vores opfattelse af “hvordan vi har det”. Man kan sige at hjernen er en slags fortolknings central af de signaler som kommer fra hjertet.

Hjertet er selv en hormonel kirtel. Den producerer og udskiller adskillige hormoner og neurotransimitere som påvirker hjernen og kroppen på et dybt plan. Den producerer bl.a. det hormon vi kender som kærlighedshormonet “oxytocin”. Derudover laves “de atriale peptider” i hjertet. De er med til at reducere stresshormonet “cortisol”.
Hjertets elektromagnetiske felt.

Hjertet har et elektromagnetisk felt som omslutter os hele vejen rundt om kroppen. Det kan strække sig op til 2-3 meter ud fra kroppen og er 5000 gange stærkere end hjernens elektromagnetiske felt. Det elektromagnetiske felt er dynamisk og ændrer sig via vores følelser. Det spiller en vital synkroniserende rolle i vores krop – og påvirker de mennesker vi omgiver os med.

Det afgørende for vores sundhed er, om der er koherens – altså synkonicitet –  mellem hjertet og hjernen! Koherens måles som HRV (Heart Rate Variability). HRV er tiden mellem hvert hjerteslag. Den tid der er mellem hvert hjerteslag varierer fra slag til slag i et sundt hjerte. Også selvom hjertet er i hvile.
Hjerte – hjerne synergi.

Synergien mellem hjertet og hjernen opretholdes af synergien mellem sympaticus og parasympatics (den aktive og den rolige del af vores autonome nervesystem). Netop derfor er der en naturlig variation i tiden mellem hvert enkelt hjerteslag. Sympaticus får hjertet til at slå hurtigere og parasympaticus får hjertet til at slå langsommere. Der er koherens – når der er balance mellem de to dele af det autonome nervesystem. Den balance er en indikator for sundhed og fitness, fysisk resiliens og adfærds fleksibilitet. Det afspejler vores evne til at adaptere effektivt til stress og krav fra vores omgivelser. Hjertet skal kunne reagere og skifte når vi har brug for det. Den evne er som udgangspunkt en markør for vores biologiske alder og et udtryk for om vi er syge eller stressede – men koherens påvirkes også af tanker, vejrtrækning og fysisk aktivitet.

Vigtigst af alt, så kan balancen trænes!
Hjerterytme mønster.

Når vi er stressede og har negative tanker, sender hjertet signaler til hjernen i et mønster som er uregelmæssigt og uorganiseret. Ved målinger ser mønsteret nærmest kaotisk ud. De signaler hæmmer vores evne til at tænke klart, indlære, huske og påvirker vores evne til tage beslutninger. Mønsteret påvirker vores følelser på en måde, så det forstærker oplevelsen af stress.

Når vi er i balance og tænker positive tanker, sender hjertet signaler i et mønster som er organiseret og stabilt. Dette mønster påvirker de samme funktioner – bare i en positiv retning.

Sagt på en anden måde – vores følelser påvirker vores hjerterytme mønster. Derfor er det også vigtigt at understrege, at hvile og afslapning ikke altid vil bevirke et organiseret og stabilt hjerterytme mønster – hvis vi stadig er påvirket af negative tanker når vi er i hvile.

Læs med her om, hvordan du selv kan påvirke din hjerterytme til at blive mere organiseret og stabil.

God fornøjelse!

 

Teknik # 1 – Positive tanker:

Når man måler HRV, ses det at rytmen i signalerne fra hjertet til hjernen bliver harmoniske, når vi sender positive tanker. Der findes flere metoder til at arbejde med positive tanker. Men du behøver ikke at lære en kompliceret metode eller få hjælp af en professionel for at opnå resultater. Vælg en tanke som repræsenterer taknemmelighed, glæde, omsorg eller kærlighed – og du vil få en respons i hjerterytmen med det samme. Det svære ligger i at holde fast i den positive tanke. Det kan være en hjælp at sætte de positive tanker lidt i system i starten. Vælg en aktivitet du gør mange gange om dagen og sig til dig selv, at du skal tænke en positiv tanke hver gang du udfører den aktivitet. Også selvom du i øjeblikket ikke føler dig særlig positiv. Det kan være hver gang du sender en sms, hver gang du sender en mail eller hver gang du går på toilettet. Brug fantasien, og find det system der fungerer for dig. Koherens som resultat af positiv tænkning vil automatisk påvirke din vejtrækning og dit blodtryk til at blive mere stabilt.
Teknik # 2 – Vejrtrækning:

Vejrtrækningens rytme påvirker hjerterytmen. Rolig og regelmæssig vejrtrækning med 5 sekunder på indånding og 5 sekunder på udånding påvirker hjerterytmen til koherens. Det er en effektiv teknik til – nu og her – at skabe balance i “det autonome nervesystem”. Det er vigtigt at du trækker vejret helt ned i maven, da dyb vejrtrækning til maven aktiverer vagus nerven. Vagus nerven aktiverer den rolige del af “dit autonome nervesystem”. Hvis din krop har været i ubalance og stresset over længere tid, kan det være svært for dig at opretholde en stabil vejrtræknings rytme. Den muskel du trækker vejret med kan være stiv og ufleksibel, og det kan være du skal have hjælp til at løsne op for musklen.
Teknik # 3 – Kombinér vejrtrækning og positive tanker:

Den mest optimale effekt vil du få, hvis du kombinerer de to teknikker.  Når du trækker vejret ind gennem næsen siger du (inden i dig selv) “Jeg er….” Lad luften trænge dybt ned i maven på 5 sekunder. Udåndingen sker via munden også på 5 sekunder – mens du siger et positivt ord (inden i dig selv). Det kan være ordet “kærlighed”. “Jeg er – kærlighed”. Det kan også være et andet positivt ord som du synes passer bedre til dig. Smuk, dejlig, taknemmelig, lykkelig….. Der er masser af muligheder.