Masterclass – BodyWisdom Leadership

MASTERCLASS – BODYWISDOM LEADERSHIP

 

Krop – Sanser – Vejrtrækning – Nervesystem – Energi

 

  

 

Bliv bedre til at se klart, og tage beslutninger med ro

og både indre og ydre styrke.

 

 

Til dig som er leder i dit arbejdsliv – eller som gerne vil arbejde med

dit personlige lederskab.

 

 

 

Hvorfor skal du deltage på Masterclass i BodyWisdom Leadership?

 

Du vil gerne kunne tage beslutninger med klarhed og visdom.

Du leder efter en forandring på det indre og ydre plan, som kan give dig en opvågning, hvor du kan mærke, hvad der er vigtigt for dig i dit liv – for hvad din passion er.

Du vil gerne være i stand til med lethed at ændre de ting i dit liv, som er mulige at ændre. Acceptere dét du ikke kan ændre, eller flytte dig fra det – så du kan være et sted som giver mening, og som nærer dig.

Du vil gerne lære dine egne reaktioner bedre at kende. Reaktioner på den modstand du møder, både inden i dig selv og fra omverdenen. For dermed bedre at kunne regulere dit nervesystem i nuét.

Du vil gerne være i stand til at sige JA når du mener ja, og NEJ når du mener nej – ved at lære at lytte til de informationer, din krop giver dig.

Du vil gerne være i stand til at balancere dit energiregnskab, så du det meste af tiden arbejder i flow og balance.

 

 Kom med på rejsen nu – til særlig “genåbningspris” 

 

 

Sådan kommer forløbet til at være: 

Masterclass forløbet er sammensat, så du har 4 individuelle sessioner à 1 ½ time med mig samt 5 fælles dage med gruppen over en periode på 2 måneder.

I de individuelle sessioner vil vi arbejde med dine personlige mål og udfordringer i et fortroligt rum. Alle sessioner er forskellige, og vi arbejder ud fra din aktuelle situation og de udfordringer, du står i her og nu. Vi bruger din krops visdom til at komme nærmere din essens. Du beslutter selv, hvor meget af det, du vil dele med gruppen, når vi er samlede. Fælles er, at sessionerne er en blanding af samtale og arbejde ved briksen. Jeg benytter mig af forskellige teknikker og metoder, som arbejder med din vejrtrækning, dit nervesystem og de informationer, din krop har til dig. 

På de fælles dage med gruppen arbejder vi mere i dybden med både praktik og teori ud fra de teknikker og metoder, du også møder i de individuelle sessioner. Jeg vil give dig en grundig forståelse og baggrund for, hvordan de virker – og hvorfor.

 

Emner vi skal arbejde med:

 

Vejrtrækning

Du får viden og øvelser som omhandler vejrtrækningens påvirkning af balancen i dit nervesystem, og dermed påvirkning af din måde at kommunikere på. Derudover også påvirkningen på din mekaniske krop, balancen mellem O2 og CO2 samt vejrtrækningens betydning for dit mentale helbred.

 

Sanser

Du får viden om og forståelse for, hvordan dine sanser hele tiden sender beskeder til hjernen. Du har forskellige typer sanseceller, som sidder overalt i din krop. Beskeder fra sanserne bliver transporteret til hjernen, og ligger til grund for de handlinger og beslutninger, du foretager. Du lærer at lytte til dine sansers beskeder, bruge dem til at opnå mere klarhed, og dermed blive bedre til at tage beslutninger og komme tættere på dit livsformål.

 

Det autonome Nervesystem – Dit indre landskab

Vi arbejder med betydningen af ”Det autonome Nervesystem” og ”Det Sociale Nervesystem” for den måde, du er i verden på. Du lærer at mærke, hvornår dit nervesystem reagerer med enten ro, kæmp/flugt eller frys/immobilisering. Når du er i stand til at registrere, hvordan dit nervesystem reagerer, lærer du teknikker til at regulere det, så du kan bringe dig selv til ro igen. Det er i roen, dit ”Sociale Nervesystem” åbner sig.

Målet er IKKE altid at være i ro – men at vide hvornår du reagerer og hvordan, samt at kunne regulere det. Derudover kommer vi til at arbejde med at regulere nervesystemet i forhold til – og sammen med andre mennesker. Dit nervesystem opfanger hele tiden signaler fra omverdenen, før du når at tænke en tanke. Du lærer at navigere i de signaler dit nervesystem opfanger.

 

Hjertets visdom

Hjertets elektromagnetiske felt er 50 x større end hjernens, og hjertet har selvstændige nerveceller, som kan tænke uafhængigt af hjernen. Hjertets samarbejde med vejrtrækningen er centralt for både din fysiske og mentale sundhed. Det regulerer ”Det sociale Nervesystem”. Du lærer hvordan du lytter mere til dit hjertes signaler bl.a. ved hjertemeditation, og bruger det som en vigtig GPS i livet.

 

Neuromuskulær aktivering

Jeg lærer dig teknikker fra metoden ”Be Activated” som er en metode til at aktivere centrale muskler i kroppen. Vi bruger den til at skabe dyb vejrtrækning og åbne for roen i dit nervesystem. Du vil både opleve, at jeg bruger teknikkerne på din krop, og du får øvelser, så du selv kan arbejde videre med aktiveringspunkterne.

 

Balance i din feminine og maskuline energi

Alle mennesker – både mænd og kvinder har maskulin og feminin energi. Der findes både en mørk og en lys side af begge energier. Jeg lærer dig at genkende de forskellige former, samt måder du agerer og handler på, som er kendetegnende for de to energityper. Det optimale er, at kunne balancere den lyse maskuline og feminine energi mest muligt, samt blive bevidst om hvornår og hvordan den mørke maskuline og feminine energi sniger sig ind i dine mønstre. Energierne hænger blandt andet sammen med reaktionerne i ”Det autonome Nervesystem”.

 

”Energi” regnskab

Du lærer, hvordan du navigerer i løbet af en arbejdsdag eller arbejdsuge, så du hele tiden balancerer dit energiregnskab. At kunne dét forudsætter, at du kan mærke efter, hvornår du har brug for en kort pause, hvornår du har brug for at skifte arbejdsopgave for at være i flow, og hvornår du har brug for helt at trække stikket. Alle de ovenstående emner bidrager til at kunne lave dette regnskab. Dét regnskab er afgørende for, at du ikke kommer ind i en periode hvor du har så travlt, at du igen mister evnen til at mærke dig selv.

 

BodyWisdom Leadership

Alt dette bliver vævet sammen til en helhed, som du kan bruge som guide i dit lederskab, hvad enten det er på arbejde eller i dit privatliv. Et fundament du kan tage beslutninger fra.

Det bliver en forandringsproces, hvor BodyWisdom Leadership åbner et rum inde i dig, hvor du mærker ro, livskraft, kærlighed og forbundenhed. Forbundenhed til dig selv og verden omkring dig – og måske også til noget større end dig selv.

 

 

Hvor:

Forløbet foregår på Vermundgade 38 E, 2. sal. 2100 København Ø.

Det vil være et eksklusivt hold på 6-8 deltagere, så der bliver plads til fordybelse.

På adressen foregår både de fælles og de individuelle sessioner.

 

Hvornår:

DER KOMMER NYE DATOER FOR AFHOLDELDE AF MASTERCLASS TIL EFTERÅRET

 

Uge 20

Første individuelle session – aftales individuelt.

D. 27-28 maj

Første 2 fælles dage.

Uge 22                     

Anden individuelle session – aftales individuelt.

D. 11 juni

Midterste fælles dag.

Uge 24                     

Tredje individuelle session – aftales individuelt.

D. 24-25 juni

Sidste to fælles dage.

Uge 26

Fjerde individuelle session – aftales individuelt.

 

Forplejning:

På de fælles dage vil der være fri adgang til kaffe/the hele dagen.

Formiddags og eftermiddags snack eller brød og frokost.

 

Din investering:

Normal pris 29.500,- + moms (5 fælles dage og 4 individuelle sessioner á 1 ½ time).

Særlig “genåbningspris”. Grundet nyt forsamlingsforbud, hvor vi kan være 10 personer indendørs, er der ret kort tilmeldingsfrist.

Derfor er der denne ene gang en særlig pris på forløbet på  19.500,- + moms. På efterårsholdet stiger prisen igen.  

 

Kom med på rejsen:

Sidste tilmelding er 10. maj 2021.

Tilmelding på annbritolsen@outlook.com med: Navn, adresse, mobilnummer og mailadresse + information til faktura hvis din arbejdsplads betaler forløbet.

Indbetaling på konto:

Lån og Spar Bank:   0400   4018271376

Angiv dit fulde navn ved overførsel.

(Kontakt mig gerne, hvis du har brug for rate betaling: 3 rater a 6750,- + moms).

 

Jeg glæder mig til at være sammen med dig 

Annbrit   

 

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.


Få en 5 minutters introduktion til aktivering af dybere vejrtrækning.

Du skriver dig samtidig op til mit nyhedsbrev.