Masterclass – BodyWisdom Leadership

MASTERCLASS – BODYWISDOM LEADERSHIP

 

 

Udforsk neurovidenskaben bag ledelse

– og lær at være leder med både indre og ydre ro og styrke

gennem regulering af nervesystemet. 

 

✻  5 workshop dage og 4 individuelle sessioner  ✻

 

 

⇒ Har du så travlt på arbejde, at du glemmer at mærke dig selv?

⇒ Tager du indimellem beslutninger, du bagefter kan se var de forkerte?

⇒ Glemmer du at trække vejret ned i maven?

⇒ Er det svært at finde et frirum i løbet af arbejdsdagen? 

⇒ Er der ofte uro, når der sker forandringer i organisationen?

⇒ Er det svært at få tværfagligt samarbejde til at fungere? 

 

Så er dette forløb noget for dig.

 

BodyWisdom Leadership er for dig som er leder i dit arbejdsliv og dig som gerne vil arbejde med dit personlige lederskab. Det er for dig som kan se værdien i at bruge din krop og dit nervesystem som stærke ressourcer i dit lederskab.

Som BodyWisdom leder kommer du til at skabe en forandring hos dig selv både på det indre og det ydre plan. Du bliver du bedre til at tage beslutninger, bedre til at navigere i relationer og mere bevidst om vigtigheden af, at der er tryghed på en arbejdsplads så både du selv og medarbejderne trives og der er plads til kreativitet og innovation. Samtidigt vil du kunne overføre de samme kompetencer til at varetage kunder og samarbejdspartneres interesser. Du vil som leder blive i stand til at lede med både indre og ydre ro og styrke. 

 

Masterclass i BodyWisdom Leadership er et forløb på 5 fælles workshopdage fordelt på 2 dage, 1 dag og 2 dage hen over 3-4 måneder. Derudover er der inkluderet 4 individuelle sessioner a 1 1/2 time pr. deltager før, mellem og efter hvert fællesmøde.

Forløbet foregår på din virksomhed. Ved ønske om afholdelse “ud af huset” tillægges pris for ophold.

De individuelle sessioner foregår på min klinik i København.

Jeg anbefaler max. 10-12 deltagere, så der bliver plads til fordybelse.

Investeringen er 23.500,- + moms pr. deltager.

 

 

På de fælles dage med gruppen arbejder vi i dybden med både praktik og teori . Jeg vil give dig en grundig forståelse for neurovidenskaben bag ledelse. Du får små opgaver mellem de fælles dage, så du bedre kan integrere den nye viden i din hverdag. 

I de individuelle sessioner vil vi arbejde med dine personlige mål og udfordringer i et fortroligt rum. Alle sessioner er forskellige, og vi arbejder ud fra din aktuelle situation og de udfordringer, du står i her og nu. Vi bruger din krops informationer til at komme nærmere det du har brug for at arbejde med. Du beslutter selv, hvor meget af det, du vil dele med gruppen, når vi er samlede. Fælles er, at sessionerne er en blanding af samtale og arbejde ved briksen. Jeg benytter mig af forskellige teknikker og metoder hvor vi arbejder med din vejrtrækning, dit nervesystem og de informationer, din krop har til dig. 

 


Oversigt over emner vi skal arbejde med:

 

1) Ændring af din vejrtrækning – vil ændre din måde at være leder på. 

 

2) Fysisk styrke og balance er vigtigt i dit lederskab.

 

3) Oplev vigtigheden ved det “Sociale Nervesystem” i din rolle som leder. 

 

4) Lær at bruge dine sanser som et kompas i dit lederskab.

 

5) Kunsten at tage beslutninger.

 

6) Hjertets neurovidenskab er et fundament for dit lederskab. 

 

7) Lær at tackle forandringer og konflikter ud fra et neurovidenskabeligt perspektiv. 

 

8) Det hele samles i BodyWisdom Leadership. 

 


Beskrivelse af hvert emne:

 

1) At ændre din vejrtrækning – vil ændre din måde at være leder på. 

Din vejrtrækning er et kraftfuldt værktøj både til at få mere energi og til at berolige dit nervesystem. Du har brug for begge i din rolle som leder. Jeg lærer dig at trække vejret så kroppen og hjernen får mest muligt ilt samt hvordan du gennem vejrtrækningen kan være både afslappet og opmærksom på samme tid. Du lærer teknikker som tager kort tid at lave, så du kan bruge dem i løbet af arbejdsdagen, og du lærer teknikker som du kan fordybe dig mere i når du har fri.

 

2) Fysisk styrke og balance er vigtig i dit lederskab.

Din fysiske krop er tæt forbundet til din mentale krop, og ved at arbejde med aktivering af specifikke muskelpunkter kan du opnå fysisk styrke og balance, som vil forbedre din mentale styrke balance og dermed understøtte dine opgaver som leder. Du vil lære teknikker til at aktivere muskelpunkterne på bare få minutter. Aktiveringen har med det samme en positiv virkning på din grounding og hjælper dig til at se din verden mere klart og til at navigere ud fra et mere balanceret fundament.

 

3) Oplev vigtigheden ved det “Sociale Nervesystem” i din rolle som leder.

Det er essentielt for dine relationer til andre, at du kender dit eget indre landskab (Det sociale Nervesystem). At lægge mærke til hvornår og hvorfor du enten reagerer med kæmp/flugt eller ro og balance – eller måske endda frys/immobilisering. Det vigtigste er, at du lærer dit nervesystem at være dynamisk, så du kan bevæge dig fra en tilstand til en anden, når du har brug for det. Når du mestrer den kompetence i fht. dig selv – kan du også lære at mestre den i fht. andre omkring dig. Du lærer at læse signaler på andres indre landskab – og være nysgerrig på hvad der sker i deres nervesystem, så du har mulighed for at hjælpe og støtte dem. De kompetencer hedder at selv-regulere og sam-regulere. Det er kompetencer du har brug for, for at kunne lede andre og kunne håndtere forandringer og konflikter.

 

4) Lær at bruge dine sanser som et kompas i dit lederskab.

Dit sansesystem forsyner dig med information hele tiden. Jeg vil lære dig hvordan du lytter til de informationer som er vigtige for de valg du skal tage som leder, og for de relationer du har med mennesker omkring dig. Sanserne er kroppens sprog. Du vil lære at skelne mellem forskellige sanseindtryk, og du vil blive bedre til at lytte til dét din krop forsøger at fortælle dig, så du kan blive bedre til at tage beslutninger.

 

5) Kunsten at tage beslutninger.

Du lærer neurovidenskaben bag dét at tage beslutninger. Du har to forskellige neurale netværk i spil. Når du tager beslutninger på basis af de informationer dine sanser giver dig eller når du tager beslutninger på basis af din kognitive/analytiske hjerne. Du har brug for begge netværk, men de fleste mennesker har en tendens til at bruge den kognitive/analytiske del af hjernen og ignorere den sensoriske del. Jeg lærer dig at være opmærksom på hvornår du bruger de to forskellige netværk, og hvordan du kan skifte fra den ene strategi til den anden, når du har brug for det, alt efter hvilken situation du er i.

 

6) Hjertets neurovidenskab er et fundament for dit lederskab. 

Dit hjerte kan tænke selv. Det har 40.000 selvstændige nerveceller, som kan tænke og tage beslutninger uden at spørge hjernen i hovedet. Hvis du altså tillader det. Jeg lærer dig neurovidenskaben om hjertet og hvordan du kan åbne hjertet og få adgang til dets visdom når det giver mening for dig som leder.

 

7) Lær at tackle forandringer og konflikter ud fra et neurovidenskabeligt perspektiv. 

Der vil altid være forandringer og konflikter på en arbejdsplads, og det påvirker vores nervesystemer på forskellige måder. Det kan slukke vores “Sociale Nervesystem” helt ned, og dermed også dine relationer til mennesker omkring dig, til din kreativitet og dine innovative tanker. Du lærer hvordan du kan arbejde med dit eget “Tolerance vindue”, og du lærer hvordan du kan finde et anker i dig selv, som hjælper dig gennem de udfordringer der er ved forandringer og konflikter. Når du mestrer dét, kan du lære hvordan du også støtter mennesker omkring dig gennem forandringer og konflikter.

 

8) Det hele samles til BodyWisdom Leadership. 

At lede gennem BodyWisdom Leadership betyder, at du er i stand til at navigere i dit lederskab med fokus på både dig selv, mennesker omkring dig og opgaven foran dig, med alle de kvaliteter du har lært i dette forløb. Det betyder, at du kender vigtigheden af tryghed på en arbejdsplads både for menneskers trivsel og for muligheden for at være kreativ og innovativ samtidig med at der er fokus på opgaven, kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at du kan have fokus på alt dét i den måde du er leder på.

Det er her vi samler alle trådene, hvor vi kigger fremad og taler om hvordan du kan implementere dine nye færdigheder i dit arbejde og for dig selv.

 

Masterclass i BodyWisdom Leadership er et forløb på 5 fælles workshopdage fordelt på 2 dage, 1 dag og 2 dage hen over 3-4 måneder. Derudover er der inkluderet 4 individuelle sessioner a 1 1/2 time pr. deltager før, mellem og efter hvert fællesmøde.

Forløbet foregår på din virksomhed. Ved ønske om afholdelse “ud af huset” tillægges pris for ophold.

De individuelle sessioner foregår på min klinik i København.

Jeg anbefaler max. 10-12 deltagere, så der bliver plads til fordybelse.

Investeringen er 23.500,- + moms pr. deltager.

 

Kontakt mig gerne for yderligere information og spørgsmål.

info@kropogkommunikation.com

29400690